Banded Tussock
Bullseye Silk Moth
Correbia undulata
Acrosemia vulpecularia
Adhemarius daphne
Adhemarius dariensis
Amastus episcostosia
Automeris zozimanaguana
Bernathonomus piperita
Chavarriella porcius
Conchylodes nolckenialis
Cosmosoma impar
Cosmosoma pudica
Dirphiopsis flora
Dysschema lycaste
Eacles penelope
Epimecis matronaria-nasica
Eucereon relegata
Letis caligula
Letis herilia
Madoryx plutonius
Rothschild Silkmoth
Megalopyge lampra
Nemoria vermiculata
Oospila athena
Paradirphia winifredae
Paragonia cruraria
Phrygionis polita
Pseudodirphia menander
Pseudodirphia regia
prev / next